SfatFarma logo miercuri, noiembrie 02, 2016

Termeni și condiții ~ SfatFarma - Farmacistul tău online

Termeni și condiții


    Preambul: 

    Acest regulament se aplică de asemenea vizitatorilor sau comentatori care nu l-au citit. Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea blog-ului www.blog.sfatfarma.ro, numit în continuare și „blog” sau „blogul”, sunteți de acord cu termenii și condițiile legale de folosirea acestuia.  

     1. Proprietatea intelectuală 

     a. Întregul conținut al acestui blog, indiferent de natura sa, este proprietatea exclusivă a www.blog.sfatfarma.ro, fiind protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Sub protecția legislației ce vizează drepturile de autor, mărci, brevete și alte drepturi de proprietate intelectuală, intră și conținutul transferat în bannere, diferitele forme de afișare a mesajelor ce au caracter informativ sau publicitar și se află pe blog. 
     b. Orice comentariu trebuie să respecte dreptul de proprietate intelectuală. Utilizatorii răspund personal pentru încălcarea legislației ce reglementează drepturile de autor ori pe cele conexe. 
    Exprimați-vă opinia personală, iar pentru referirile la materiale care nu vă aparțin, indicați sursa, asigurați-vă că o faceți corect și, bineînțeles, cu acceptul proprietarului sau autorului acesteia. 
    c. Denumirile „sfatfarma”, „sfatfarma.ro”, „blog.sfatfarma.ro”, logo-urile și simbolurile asociate acestora, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în blog, sunt proprietatea exclusivă a www.blog.sfatfarma.ro. Acestea nu pot fi utilizate în nici un mod fără acordul prealabil și explicit, exprimat în scris, al www.blog.sfatfarma.ro. Utilizarea abuzivă a blog-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui blog, este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea utilizatorului. 
    d.  Informațiile și toate mesajele comunicate pe www.blog.sfatfarma.ro sau transmise prin intermediul acestui blog, nu pot fi considerate informații confidențiale și din momentul postării pe blog, devin proprietatea www.blog.sfatfarma.ro 
    e. Proprietarul www.blog.sfatfarma.ro își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune considerată necesară, în raport cu orice reprezintă conținutul blog-ului.  

     2. Drepturile vizitatorilor și utilizatorilor 

     a. de a beneficia de informațiile postate pe site; 
     b. de a-și exprima opiniile postând comentarii; 
     c. de a solicita link către propriul site/blog. 

     3. Obligațiile vizitatorilor și utilizatorilor: 

     a. să nu violeze măsurile tehnnologice și de protecție ale blog-ului: 
           i. să nu inițieze și să nu desfășoare activități precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a blog-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc; 
           ii. să nu introducă fie cod, fie secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a sistemului informatic folosit și a blog-ului; 
     b. să nu stocheze, copieze, multiplice, distribuie, arhiveze, păstreze - indiferent de formă sau mijloc, orice fel de material și informație de la adresa www.blog.sfatfarma.ro sau orice este legat de conținutul blog-ului; 
     c. să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale www.blog.sfatfarma.ro, așa cum sunt descrise la Art. 1;
    d.  să nu posteze pe acest blog mesaje/materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimător pentru persoane/organizații, vătămător în orice privință, de natură să inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui blog; 
    e. să nu posteze mesaje publicitare (această clauza vizează și publicitatea în semnătura). Pentru postarea unui mesaj publicitar, contactați în prealabil proprietarului/administratorii blog-ului la adresa menționată mai jos. Este exclusă de la regula de față postarea de link-uri către pagini care conțin link-uri/reclame ale paginii www.blog.sfatfarma.ro. În această privință, ne rezervăm dreptul de a refuza anumite site-uri, după considerente proprii; 
    f. spam-ul este interzis și va fi sancționat conform mențiunilor de la Art. 6; 
    g. să nu posteze comentarii care pot fi încadrate ca mesaje comerciale nesolicitate sau care conțin recomandări, explicite sau implicite, care îndeamnă la vânzarea sau cumpărarea unui anumit produs sau serviciu; 
    h. să nu divulge informații confidențiale; 
    i. să nu publice mesaje care pot aduce vătămare imaginii, prețului sau valorii de piață a unui produs/serviciu/brand/organizații sau pot afecta imaginea publică a unei persoane; 
    j. să nu colecteze informații indentificabile personal de la utilizatorii blog-ului. 

    4. Reguli de conținut și formă pentru comentariile postate: 

    a. Comunicarea pe blog se realizează în limba română. Dorim ca și răspunsurile/comentariile să fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ. 
    b. Înainte de a posta, aveți în vedere: să nu scrieți cu prescurtări folosite în mediul virtual pe diferite canale de chat sau în termeni de argou, să nu vă abateți de la subiect, să nu scrieți doar cu majuscule sau cu fonturi de culori carnavalești. 
    c. Orice comentariu va viza doar mesajul și nu persoana. Dezacordul va fi exprimat în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent. Mesajele care exprimă atitudini critice trebuie să fie formulate astfel încât să respecte regulile unei polemici civilizate. 

    5. Responsabilități 

     a. Responsabilitatea juridică pentru comentariile postate aparține, în totalitate, utilizatorilor. 
     b. Proprietarul și administratorii www.blog.sfatfarma.ro nu își asumă responsabilitatea pentru: 
           i. oricare din regulile încălcate de utilizatorii acestui blog, dat fiind că postările se fac în timp real; 
           ii. daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea blog-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau din cauza imposibilității utilizării acestora; 
           iii. întreruperea funcționării blog-ului sau a serverelor; 
           iv. riscurile inerente, care pot să apară prin utilizarea blog-ului și a internetului, în general - viruși, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor ș.a.m.d.; 
           v. pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit blog-ul; 
           vi. breșele de securitate care pot exista în serverele companiei de hosting care găzduiește blog-ul; 
           vii. corectitudinea și actualitatea informațiilor; 
           viii. conținutul furnizat de terțe persoane, indiferent de caracterul acestuia; 
           ix. conținutul sau informațiile care apar pe site-urile/blog-urile către care www.blog.sfatfarma.ro are link-uri afișate sau care beneficiază de reclame pe www.blog.sfatfarma.ro sau care au link-uri către www.blog.sfatfarma.ro ori conțin reclame/mesaje de promovare ale acestuia. 
           x. www.blog.sfatfarma.ro nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitandu-se la evenimente de forță majoră sau activitatea unei terțe persoane. 
     c. Conținutul www.blog.sfatfarma.ro (inclusiv comentariile postate) poate fi modificat, șters, mutat de proprietar sau de persoanele autorizate, fără nicio înștiințare, pe baza considerentelor proprietarului acestui blog sau ale persoanelor autorizate de acesta. 
     d. Proprietarul www.blog.sfatfarma.ro nu poate fi responsabilizat pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul blog-ului. 
     e. Conținutul www.blog.sfatfarma.ro reprezintă opiniile celor care postează materiale, articole și comentarii. Acestea pot fi subiective și nu pot fi utilizate sau citate ca surse de autoritate sau competență în vreun anume domeniu, iar aplicarea lor, în mod normativ, la propria viață, reprezintă decizia și responsabilitatea vizitatorilor/utilizatorilor. 
     f. Pentru a crea legături cu acest blog, postând link/banner către/pentru www.blog.sfatfarma.ro sau postând link/banner pe www.blog.sfatfarma.ro pentru alte blog-uri/site-uri, puteți să vă adresați în scris la adresă indicată la contact și să solicitați acest lucru. Acceptul va fi dat prin e-mail sau pe suport de hârtie la adresa indicată. Pentru situațiile în care putem fi asociați cu blog-uri/site-uri neafiliate, ne declinăm orice responsabilitate, ca și pentru situațiile în care pe www.blog.sfatfarma.ro pot apărea astfel de legături postate fără acceptul scris al proprietarului www.blog.sfatfarma.ro. 
     g. www.blog.sfatfarma.ro nu poate fi acuzat pentru niciun fel de daună determinată de conținutul blog-ului sau accesarea/utilizarea acestuia, în niciun fel și în nicio condiție. 

    6. Sancțiuni

     a. Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitatori/utilizatori, duce la reeditarea sau ștergerea unor mesaje, avertisment sau/și blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. 
     b. Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organizațiile în drept.

    7. Alte condiții de utilizare

    Acesta este un blog personal, prin urmare exprimă păreri personale.
    Astfel, în mod evident, opiniile, părerile sau ideile exprimate sunt:

  • subiective, în mare parte.
  • reflectă câteodată aspiraţiile, dezamăgirile sau frustrările autorului
  • reflectă punctul de vedere al autorului asupra întâmplărilor, a personajelor sau a subiectelor descrise.
  • sunt scrise în ideea libertații de expresie și a liberului acces la informare.
  • puteți prelua maxim 500 de caractere din oricare dintre articolele publicate pe acest blog, dacă precizați sursa acestuia și dacă inserați link către articolul respectiv. Pentru mai mult, vă rog să accesați butonul "Donează", amplasat în secțiunea "Despre" a paginii.

     8. Dispoziții finale 

     Termenii și condițiile acestui blog pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară și intră în vigoare din momentul postării lor pe www.blog.sfatfarma.ro. De aceea, va rugăm să le recitiți periodic, dar mai ales dacă există un anunț pe pagină principală, în acest sens.

    Cluj-Napoca, Cluj 400341
    România
    sfatfarma@gmail.com

    Editat ultima dată în data de 2016-10-21.